fizjoterapia kobiet w ciąży

Fizjoterapia kobiet w ciąży

Ciąża jest jednym z ważniejszych momentów w życiu kobiety. W tym czasie organizm kobiety przechodzi istną rewolucję. Pod wpływem wzrostu macicy i okolicznych tkanek zmienia się środek ciężkości ciała, pogłębiają się krzywizny kręgosłupa, zmienia się biomechanika ruchu kobiety. Najbardziej narażone na dysfunkcję są mięsnie dna miednicy, które wraz ze wzrostem płodu znoszą coraz większe obciążenia. Miednica zmienia swoje rozmiary co wpływa na statykę jej stawów. Terapia kobiet w ciąży to niwelowanie dolegliwości bólowych w obrębie narządu ruchu, profilaktyka dysfunkcji mięśni dna miednicy, indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń wpływających na cały aparat mięśniowo- powięziowy, celem przywrócenia stanu równowagi w organizmie kobiety w sferze fizycznej,  a przez to i psychicznej.

OFERTA FIZJOTERAPEUTYCZNA DLA KOBIET W CIĄŻY:

  • Diagnoza i terapia przyczyn bólu kręgosłupa i miednicy.
  • Nauka prawidłowych nawyków ruchowych.
  • Terapia mięśni dna miednicy.
  • Profilaktyka rozejścia mięśni prostych brzucha – odciążanie kresy białej.
  • Nauka prawidłowego oddechu i pracy przeponami.
  • Przygotowanie mięśni dna miednicy do porodu siłami natury (minimalizacja uszkodzenia tkanek podczas porodu).
  • Terapia obrzęków kończyn dolnych.
  • Indywidualny dobór ćwiczeń wpływający na normalizację napięcia mięśniowego.

Zadzwoń