Wkładki ortopedyczne

Oferujemy indywidualne, sensomotoryczne i dynamiczne wkładki z włóknem węglowym

Korekcja

Odciążenie

Stabilizacja

Wkładki IGLI -potrójny efekt terapeutyczny dzięki indywidualnym trzpieniom korekcyjnym

Ustawienie stóp jest bardzo ważne w budowaniu postawy ciała, ponieważ wpływa ono na ustawienie kolan, bioder, miednicy i kręgosłupa. Wkładki ortopedyczne korygują ustawienie stóp, często odpowiednio dobrane wkładki są niezbędne w procesie fizjoterapii. Z naszego doświadczenia wynika, że we wkładki najczęściej należy zaopatrywać dzieci, kobiety w ciąży i w połogu oraz osoby mające wady stóp. Wady stóp rozwijają się w wyniku dysproporcji pomiędzy wytrzymałością mięśni i aparatu więzadłowo-torebkowego a ich obciążeniem. Do najczęściej występujących wad stóp należą: stopa płaska, stopa płasko-koślawa, stopa szpotawa oraz stopa wydrążona.

W gabinecie FizjoFly dobór wkładek poprzedzony jest badaniem fizjoterapeutycznym oraz komputerowym badaniem stóp. Oceniamy ruchomość w stawach stopy, siłę mięśniową, sposób obciążania stóp oraz wzorzec chodu. Na tej podstawie dobierane są wkładki dostosowane do potrzeb pacjenta. Pacjent otrzymuje również zalecenia i ćwiczenia do domu. Po kilku tygodniach u dzieci oraz kilku miesiącach u osób dorosłych powinna być przeprowadzona wizyta kontrolna, podczas której modyfikujemy wkładki- zmniejszając, lub zwiększając wysokość poszczególnych trzpieni stabilizujących stopę pacjenta. Dzięki możliwości modyfikacji wkładek stopa nie „rozleniwia się” cały czas będąc stymulowana do odpowiedniej pracy, a jednocześnie jest zabezpieczona przed nieprawidłowym ustawieniem.

Zadzwoń