fizjoterapia niemowląt i dzieci

Fizjoterapia niemowląt metodą NDT- Bobath

Terapia NDT-Bobath Terapeuta NDT-Bobath przeprowadza tzw. wspomagania, oddziałuje w ten sposób bezpośrednio poprzez swoje dłonie na ciało pacjenta. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi przez ręce terapeuty możliwa jest jednoczesna ocena napięcia mięśniowego, jego zmiany podczas ruchu, kontrolowanie przebiegu ruchu, jego zapoczątkowanie i następnie torowanie prawidłowej aktywności. Oznacza to, że ćwiczony ruch powinien być możliwie zbliżony do prawidłowego ruchu. Plan postępowania terapeutycznego w tej metodzie ustalany jest dla każdego dziecka indywidualnie i dostosowany do jego możliwości i potrzeb. Bardzo ważnym elementem metody NDT-Bobath jest instruktaż rodziców, który dotyczy pielęgnacji, postępowania w sytuacjach codziennych, zabawy nakierowanej na rozwój umiejętności adekwatnych do wieku, organizacji otoczenia, w którym przebywa dziecko, tak by pełniło funkcję stymulującą rozwój.

Zadzwoń